10 ნაბიჯი ეფექტური ციფრული ონბორდინგისთვის

სამუშაო ადგილის ახალი ტენდენციების ან „ახალი ნორმის“ მიუხედავად ონბორდინგი ტალანტების მოზიდვის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ეტაპად რჩება. ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია ახალი თანამშრომლის დახმარება, რათა მან კომპანიის ნაწილად იგრძნოს თავი და გაეცნოს მის პროტოკოლებს, პროცედურებსა და კულტურას.

მაგრამ რისი გაკეთება შეუძლიათ კომპანიებს ახლა, როდესაც საოფისე მუშაობიდან დინსტანციური მუშაობის რეჟიმზე გადავდივართ? როგორ მოხდება ახალბედების სრულად ჩართვა სამუშაო პროცესში, თუ მათ მენეჯერებთან და კოლეგებთან პირისპირ შეხვედა არ შეუძლიათ?

გთავაზობთ 10 ხერხს, რომელიც საადაპტაციო პროცესის უფრო ეფექტურს გახდის ამ ახალ დისტანციურ პარადიგმაში.

 

 

SMART HCM & LMS-ის ადაპტაციის მოდულის დახმარებით თქვენ თანამშრომლის ადაპტაციის ინდივიდუალური გეგმის დასახვა შეგიძლიათ

კონკრეტულად:

  • ავტომატურად დაისახოთ ადაპტაციის გეგმა და თვალყური ადევნოთ მის მსვლელობას.
  • განახორციელოთ სწავლების პროცესის მონიტორინგი
  • დაიწყოთ ახალი თანამშრომლის ადაპტაციის პროცესი, სამსახურში მისი გამოსვლის მომენტამდე.
  • უზრუნველყოთ ადაპტაციის გავლის შესაძლებლობა Viber, Teams, Facebook, Telegram-ის მესენჯერების საშუალებით.
  • ჩართოთ კომპანიის პროცესებში HR-მენეჯერის მონაწილეობის გარეშე.
  • უზრუნველყოთ წვდომა საადაპტაციო პერიოდის სავალდებულო დავალებების ნუსხაზე.

გაიგეთ მეტი SMART HCM & LMS-ის სისტემის შესახებ!

Posted in: