კონსალტინგი

 • გადადგი პირველი ნაბიჯი წარმატებისკენ


  მიიღეთ სწორი მიდგომა თქვენი ბიზნესის საჭიროებისთვის და მონახეთ გზა სასურველი შედეგების მისაღწევად.

  ჩვენ დაგეხმარებით ოპერაციების გამარტივებაში, რისკების შემცირებაში, ბიუჯეტის დაზოგვაში და იმ ნაკლოვანებების აღმოფხვრაში, რომლებმაც შეიძლება ბიზნეს პროცესების ავტომატიზაციის დაგეგმვა შეაფერხოს.

  დაგვიკავშირდით მოითხოვეთ გამოხმაურება
 • უკეთ გავიაზროთ

  • რა მიზნების მიღწევა გსურთ?
  • როგორ მივაღწიოთ ამ მიზნებს?
  • რა უნდა გაკეთდეს?
 • კომპლექსური მიდგომა

  • ბიზნეს პროცესების ანალიზი
  • წარმოებაზე ორიენტირებული კონსალტინგი
  • IT კონსალტინგი
 • გონივრული გადაწყვეტები

  • საუკეთესო პრაქტიკა
  • ფართო სპექტრის ექსპერტიზა
  • უნიკალური გამოცდილება
 • ბიზნეს პროცესების ანალიზი


  არსებული ორგანიზაციული პრობლემების ან საჭიროებების ანალიზი და გაუმჯობესების გეგმის შემუშავება.

 • წარმოებაზე ორიენტირებული კონსალტინგი


  წარმოების ყველაზე მისაღები გადაწყვეტებისა და დანერგვის მეთოდოლოგიების მიწოდება მომხმარებკისთვის.

 • IT კონსალტინგი


  IT ინფრასტრუქტურის კვლევა და ანალიზი. კომპანიის IT განვითარების სტრატეგიის შექმნა.

მეტი ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით

შეტყობინების გაგზავნა მოითხოვეთ გამოხმაურება