SMART HCM & LMS | 2021 RELEASE

SMART business- ის გუნდი აგრძელებს SMART HCM & LMS სისტემის გაუმჯობესებას უფრო მოსახერხებელი და ეფექტური გამოყენებისთვის.

SMART HCM & LMS არის გადაწყვეტილება თანამედროვე HR ეკოსისტემის შესაქმნელად და ადამიანური კაპიტალის პროდუქტიული მენეჯმენტისთვის, რომელიც აერთიანებს Dynamics 365 სერვისებსა და თანამედროვე რეპორტინგის ინსტრუმენტებს, დავალებების სრულყოფილად შესასრულებლად: ტალანტების ძიებიდან მათ განვითარებამდე.

სისტემა ახორციელებს პერსონალის მენეჯმენტის პროცესების ავტომატიზაციას, ეხმარება შექმნას ძლიერი გუნდი და უზრუნველყოფს თითოეულ თანამშრომელს მათთვის საჭირო ყურადღებითა და ზრუნვით. თანამშრომლების ლოიალობის კულტივირებით, კომპანია მუდმივად ამაღლებს HR ბრენდის დონეს, რითაც ზრდის გუნდის ეფექტურობას და ამცირებს პერსონალის გადინების რისკებს.

ჩვენ ვცდილობთ განვავითაროთ პლატფორმა ყველა საჭირო რესურსის მიწოდებით გამოცდილების გაცვლის, მხარდაჭერის, ჩართულობისა და გუნდის თითოეული წევრის ნებისმიერ ეტაპზე მხარდაჭერით. HR პროფესიონალებს ვთავაზობთ ინსტრუმენტებისა და სერვისების კომპლექსს, რომელიც უზრუნველყოფს მეტრიკის, ძირითადი ინდიკატორებისა და შედეგების გამჭვირვალე ანალიზს.

მე-19 რელიზში დეველოპერების ჯგუფმა განსაკუთრებული ყურადღება შემდეგ საკითხებზე გაამახვილა:

 1. HR მენეჯერის სამუშაოს ოპტიმიზაცია ახალი და არსებული თანამშრომლების ბარათებთან მუშაობისას, თანამშრომლის ახალ თანამდებობაზე გადაყვანისას, და სამსახურიდან გათავისუფლების პროცედურის დაწყებისას;
 2. დიზაინის ადაპტაცია და ინტეგრირება მესამე მხარის ვებ აპლიკაციების პორტალის გვერდებზე, რაც ხელს შეუწყობს გუნდში სისტემის ეფექტურობის ზრდას;
 3. თანამშრომლების დასახული მიზნების შესრულების მონიტორინგისა და შედეგების თვალყურის დევნების მიზნით „სწავლების“ განყოფილების გაუმჯობესება;
 4. Outlook-თან ინტეგრაცია: ახლა თანამშრომელს შეეძლება თვალი გადაავლოს დანიშნული დავალებებსა და შეხვედრებს პრიორიტეტების მიხედვით, ასევე იხილოს დანართები ფოსტიდან;
 5. თანამშრომლების ინდივიდუალური განვითარების გეგმების განხორციელება და მრავალი სხვა.

Პორტალის მოდული

პორტალის გვერდების ადაპტაცია ერთიანი დიზაინით

გრძელდება მუშაობა პორტალის ყველა გვერდის ახალი დიზაინის შესაქმნელად. ამ რელიზში წარმოგიდგენთ „”Header”-ის ელემენტს, რომელიც ხელმისაწვდომია ბეიჯების, სერტიფიკატების, მიზნების, გუნდის მიზნების, პროფილის, შეფასების, გუნდის შეფასებისა და სწავლების გვერდებზე.

“Header” შეიცავს მოკლე ინფორმაციას და სტატისტიკას არსებული გვერდის შესახებ.

React-ზე გადასვლა

ვაგრძელებთ პროდუქტში ახალი ინსტრუმენტებისა და ტექნოლოგიების გამოყენებას. React ტექნოლოგიაზე გადასვლა საშუალებას გაძლევთ განახორციელოთ პორტალის გვერდების ინტეგრაცია სხვა ვებ-აპლიკაციებში, მაგალითად, SharePoint-ის საფუძველზე შექმნილ კორპორატიულ პორტალში:

სწავლების გვერდები ახლა უკვე განახლებულ ტრენინგების განყოფილებაში

ახალ რელიზში ყველა ინფორმაცია სწავლების შესახებ ერთ განყოფილებაშია და დაყოფილია ჩანართებად: „კატალოგი“, „დანიშნული“ და „დასრულებული“. გვერდების ახალი დიზაინი საშუალებას აძლევს მომხმარებელს დამოუკიდებლად აირჩიოს მისთვის მოსახერხებელი პრეზენტაცია ინფორმაციის საჩვენებლად. დახარისხებისა და ფილტრაციის ფუნქციონალი ტიპის, უნარების ან რეიტინგის მიხედვით, საშუალებას გაძლევთ აირჩიოთ საჭირო ტრენინგი.

ჩანართზე „დასრულებულია“ მომხმარებელს შეუძლია ნახოს დეტალური ინფორმაცია გავლილი ტრენინგის შესახებ, ატვირთოს მიღებული სერტიფიკატი ან ნახოს ტესტის ჩაბარების მცდელობის შედეგები.

Რეკრუტინგის მოდული

კანდიდატის ასაკის ავტომატური გამოთვლა

კანდიდატის ბარათში „დაბადების თარიღის“ ველის შევსებისას სისტემა ავტომატურად გამოთვლის ასაკს. დამატებითი ფუნქციონალი საშუალებას გაძლევთ შექმნათ ანგარიშები და დაზოგოთ პერსონალის ხელით ძებნასა და შერჩევაზე დასახარჯი დრო.

ვაკანსიის ველების ავტომატური შევსება პოზიციის პროფილის ბარათიდან

SMART HCM & LMS-ში ვაკანსიის ბარათში სამუშაო პროფილის არჩევისას სისტემა ავტომატურად ავსებს ველებს: „აღწერილობა“, „ფუნქციონალი“ და „დამატებითი პირობები“. ეს საშუალებას გაძლევთ მნიშვნელოვნად დაზოგოთ სპეციალისტის დრო პერსონალის ძიებიდან და არჩევიდან იმ ველების შევსებამდე, რომლებიც აუცილებელია შემდგომი პუბლიკაციისთვის და ვაკანსიის ზოგადი აღწერილობის შესაქმნელად.

„იურიდიული პირი“-ს ველი განაცხადში

იმ კომპანიებისთვის, რომლის შემდაგენლობაშიც რამდენიმე იურიდიული პირია, სისტემა ვაკანსიაზე განაცხადის მიმაგრების საშუალებას იძლევა ინიცირების ეტაპზე შესაბამისი კონტრაგენტის მიერ. ამისათვის ინიციატორმა უბრალოდ უნდა შეარჩიოს იურიდიული პირის სახელი სიიდან განაცხადის ფორმაში.

ვაკანსიის განცხადებაში ქალაქების სიის ჩვენების კონტროლი

HR მენეჯერს შეუძლია მიუთითოს, თუ რომელი ქალაქები იქნება ხელმისაწვდომი ვაკანსიის განცხადებაში. ამაზე პასუხისმგებელია პარამეტრი “ჩვენება პორტალზე” “ქალაქის” ობიექტში.

პერსონალის ადმინისტრირების მოდული

განახლდა თანამშრომლის გათავისუფლების მექანიზმი, რომელიც კომპანიაში/კომპანიებში რამდენიმე პოზიციას იკავებს

ტექნიკურად, სამსახურიდან გათავისუფლება სისტემის მხრიდან რთული პროცესია, ვინაიდან თანამშრომელი შეიძლება დაკავშირებული იყოს სხვადასხვა ჩანაწერებთან. როდესაც თანამშრომელი კომპანიაში ერთზე მეტ პოზიციას იკავებს, ასეთი ჩანაწერების რაოდენობა ორჯერ იზრდება.
გათავისუფლების ფუნქციონალის გაუმჯობესების შედეგად, პროცესის დაწყებისას
(„გათავისუფლების“ ობიექტის შექმნა), სისტემა ამოწმებს შერჩეული თანამშრომლისთვის აქტიური ხელშეკრულებების რაოდენობას, თუ ასეთი ერთზე მეტია, ის სთავაზობს HR მენეჯერს შეარჩიოს ორგანიზაცია, ხოლო ფორმაში იმ ხელშეკრულებებისა და პოზიციების სიას აჩვენებს, რომლებიც არჩეულ ორგანიზაციასთანაა დაკავშირებული.

პროცესი ითვალისწინებს HR მენეჯერისთვის შეტყობინებების გაგზავნას განხორციელებული ქმედებების შესახებ, მათი დადასტურების მოთხოვნით.

შედეგად, სისტემა „ათავისუფლებს“ თანამშრომელს მხოლოდ შერჩეული პოზიციებიდან, დეაქტივაციას უწევს და ცვლის მასთან დაკავშირებული ხელშეკრულებების სტატუსებს, ათავისუფლებს თანამდებობას და აკეთებს ჩანაწერს შესაბამისი ნიშნით თანამდებობაზე დანიშვნაშვის შესახებ.

ყველა ამ მოქმედებას სისტემა ავტომატურად არსულებს, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს გათავისუფლებასთან დაკავშირებული ჩანაწერების განახლების დროს და ინარჩუნებს მონაცემთა მთლიანობას სისტემაში.

მეტი კომფორტისთვის, თანამდებობიდან გათავისუფლების ფუნქცია ხელმისაწვდომი გახდა ხელშეკრულების ფორმაზე. ამრიგად, HR მენეჯერს შეუძლია დაუყოვნებლივ შეარჩიოს ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც დაიწყება სამსახურიდან გათავისუფლების პროცედურა.

თანამშრომლების ბარათის ველების ავტომატური შევსება

მონაცემთა ბაზაში ახალი თანამშრომლის დამატებისას ან თანამშრომლის პოზიციის შეცვლისას სისტემა ბარათიდან ავტომატურად შეავსებს შემდეგ ველებს: „თანამდებობა“, „დეპარტამენტი“, „პოზიციის პროფილი“ და „ადმინისტრაციული მენეჯერი“. ეს საშუალებას გაძლევთ დაზოგოთ HR მენეჯერის დრო სავალდებულო ველების შევსებაზე, შეამციროთ არასწორი მონაცემების შეყვანის რისკი, შეინარჩუნოთ მათი მთლიანობა და ჩანაწერების სისწორე.

პოზიციის შეცვლის შემთხვევაში მონაცემების განახლება თანამშრომლის ხელშეკრულებაში

თანამშრომლის პოზიციის ცვლილებისას, თუ ცვლილება ხორციელდება იმავე ხელშეკრულების ფარგლებში, სისტემა ავტომატურად ასახავს ფაქტობრივ მონაცემებს ხელშეკრულებაში ახალი პოზიციის მიხედვით. ეს საგრძნობლად ამარტივებს HR მენეჯერის სამუშაოს, რომელიც ახორციელებს პოზიციის ცვლილებას, ინარჩუნებს მონაცემთა მთლიანობას და კავშირებს ორგანიზაციული სტრუქტურის ობიექტებს შორის.

მენეჯმენტის სტუქტურასთან ორგანიზაციის მიკუთვნების ნიშანი

სტრუქტურასთან დაკავშირებული ორგანიზაციების განცალკევებისთვის, HR მენეჯერმა უნდა მიუთითოს ორგანიზაციის ბარათში “მენეჯმენტის სტრუქტურა” და “დიახ”.

გაცდენის განაცხადების მოდული

შვებულებების ბალანსის წარმოება

გაუმჯობესდა შვებულების დარჩენილი პერიოდის გამოთვლისა და მათ შესახებ დეტალური ინფორმაციის პორტალზე ჩვენების მექანიზმი. ახლა თითოეულ კომპანიას SMART HCM & LMS-ში შეუძლია შექმნას გაცდენის ჯგუფების საკუთარი უწყისი, შიდა მოთხოვნების შესაბამისად, მაგალითად: “წლიური შვებულება”, “სოციალური შვებულება” და ა.შ.

სისტემა ასევე მოიცავს საანგარიშო პერიოდში შვებულების ნაშთების შენარჩუნებას, რომელიც გათვალისწინებული იქნება დარჩენილი შვებულების დღეების საბოლოო დაანგარიშებისას და ამ ინფორმაციის პორტალზე ჩვენებისას.

თავის მხრივ, თანამშრომელს შეუძლია ნახოს ბალანსი “გაცდენების” გვერდზე, ხელმისაწვდომ ჯგუფზე კურსორის გადაადგილებით.

ბალანსის მონაცემები ავტომატურად განახლდება სისტემაში განაცხადის დადასტურების შემდეგ. ეს საშუალებას აძლევს თანამშრომელს მუდმივად ჰქონდეს წვდომა პორტალში განახლებულ ინფორმაციაზე ნაშთების შესახებ.

API გაცდენის ბალანსის მონაცემების გადასატანად

კომპანიებისთვის, რომლებიც აწარმოებენ შვებულების ჩანაწერებს გარე სისტემებში (NAV, 1C, SAP), შეიქმნა API თანამშრომლების გაცდენების ბალანსის შესახებ მონაცემების მოსაპოვებლად, ასევე განახლდა: „გაცდენის ჯგუფი“ და „მიზეზის კოდი“.

სისტემა გაძლევთ შესაძლებლობას ავტომატურად მიიღოთ მონაცემები ბუღალტრული აღრიცხვის სისტემებიდან გაცდენების ბალანსის შესახებ (გრაფიკის მიხედვით), რაც დასაქმებულს საშუალებას აძლევს იხილოს ყოველთვიურად განახლებული ინფორმაცია ნაშთების შესახებ პორტალზე.

ასევე, განხორციელდა SMART HCM & LMS-დან გაცდენის შესახებ დამტკიცებული განაცხადების გადატანა რეპორტინგის სისტემაში მათი ოპერატიული აღრიცხვისა და ბალანსის განახლებისთვის.

შეფასებები და შეღავათების მოდული

თანამშრომლების შეღავათებისა და შეფასებების მართვა

„თანამშრომლების ადმინისტრაციის“ მოდულს დაემატა ახალი ფუნქციონალი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ მართოთ ქულები და მიანიჭოთ შეღავათები თანამშრომლებს პოზიციის მიხედვით.

შეფასებების სახელმძღვანელოს შექმნისას ადმინისტრატორი განსაზღვრავს ხელმისაწვდომი შეღავათების სიას.

ქულები კი მიმაგრებულია პოზიციების პროფილებზე:

თანამშრომლის აყვანის ან პოზიციის შეცვლის შემდეგ, HR მენეჯერს შეუძლია შეღავათების მინიჭება შესაბამისი ღილაკის გამოყენებით.

მომავალ რელიზებში, თანამშრომელს შეეძლება იხილოს მისთვის ხელმისაწვდომი შეღავათების სია პორტალზე და გაგზავნოს მოთხოვნა შესაბამისი განაცხადის გამოყენებით.

Მიზნების მოდული

შესრულებული მიზნების მონაცემების ნახვა

შესრულებული მიზნების მონაცემების სანახავად, თანამშრომელმა უბრალოდ უნდა აირჩიოს მიზნების შერჩევის სიაში “აჩვენე არააქტიური” ვარიანტი.

თუ მომხმარებელი შემთხვევით გადავა მიზნების გვერდიდან, სისტემა გააფრთხილებს მომხმარებელს მონაცემების შენახვის შესახებ, რაც შეამცირებს მონაცემთა დაკარგვის რისკს და მის ხელმეორედ შეყვანის დროს.

მიზნების ფორმირებისა და შეფასების პარამეტრები

თითოეული პროცედურისთვის HR მენეჯერს შეუძლია დააყენოს მიზნების ფორმირებისა და შეფასების პარამეტრები, კერძოდ:

 • “Show Change History from HCM” – ეს პარამეტრი პასუხისმგებელია ცვლილებების ისტორიის ჩვენებაზე მიზნის გვერდზე. თუ პარამეტრი არის “დიახ”, პორტალის მომხმარებელს, რომელიც შევიდა სამიზნე გვერდზე, შეუძლია თვალყური ადევნოს მისი ცვლილებების ისტორიას. ეს საშუალებას მოგცემთ აღადგინოთ ინფორმაცია სადავო სიტუაციების შემთხვევაში.

SMART HCM & LMS-ში ცვლილებების ინფორმაცია ინახება Assigned Purpose Change History ობიექტში, რომელიც ადმინისტრატორს საშუალებას აძლევს თვალყური ადევნოს ცვლილებებს და შექმნას ანგარიშები.

 • „სტრატეგიული მიზნების სიის ჩვენება“ – თუ HR მენეჯერმა მონიშნა „დიახ“, ინფორმაცია სტრატეგიული მიზნის შესახებ თანამშრომლისთვის ხელმისაწვდომი იქნება პორტალზე მიზნების გვერდზე:

 • „შედეგის დამატებითი შეფასება“ – პარამეტრი განსაზღვრავს იმ თანამშრომლის როლს, რომელსაც ექნება მიზნების შეფასების უფლება.
 • „შედეგის დამამტკიცებელი პირების როლები“ – საშუალებას გაძლევთ განსაზღვროთ თანამშრომლების როლები, რომლებსაც ექნებათ წვდომა პორტალზე მიზნების დამტკიცების ან უარყოფის ფუნქციებზე.

გაუმჯობესდა მიზნების შედეგების გამოთვლის მეთოდი

გაუმჯობესდა მიზნებისთვის ველების “შესრულების პროცენტი” და „შეფასებული შედეგის” მნიშვნელობების გამოთვლის მექანიზმი. დაანგარიშებისას მიზანი ებმის შესაბამის მიზნების სიას. ასევე, შედეგები გამოითვლება ხელმეორედ ნებისმიერი იმ პარამეტრის ცვლილებისას, რომელიც ჩართულია გამოთვლებში.

შექმენით მიზნების შაბლონები დასახული მიზნების მიხედვით

ოპტიმიზებულია პორტალიდან შექმნილი მიზნებისთვის შაბლონების შექმნისა და დაფიქსირების პროცესი. HR მენეჯერმა უნდა შეარჩიოს ჩანაწერები მინიჭებული მიზნების სიიდან და დააწკაპუნოს ღილაკზე „მიზნის შაბლონის შექმნა“.

შაბლონების შექმნისას სისტემა ასევე ამოწმებს ასოცირებული „მიზნის“ ჩანაწერის არსებობას და ასეთის არ არსებობის შემთხვევაში ქმნის ახალ ჩანაწერს, რომელიც დაკავშირებულია შაბლონთან.

როდესაც მომხმარებელი ირჩევს სკალას SMART HCM & LMS-ში „მიზნის“, „მიზნის შაბლონის“ და „დანიშნული მიზნის“ ფორმებზე, ის ხედავს მხოლოდ იმ სკალების ჩამონათვალს, რომელთა ტიპია „მიზანი“. ეს შესაძლებელს ხდის გამოირიცხოს სკალის არჩევა საერთო სიიდან, რომელიც არ არის დაკავშირებული მიზნებთან.

მიზნების განაწილებისას შეცდომის ტოლერანტობის დონის ამაღლება

HR მენეჯერს შეუძლია აღარ დახარჯოს დროს ზედმეტი მიზნების ფორმირებისა და განაწილების შედეგებზე. მექანიზმი ისე დაიხვეწა, რომ ჩანაწერების შექმნისას აღმოჩენილი შეცდომების გამო პროცესი აღარ ხარვეზდება და სრულდება სისტემაში სწორი მონაცემების შემცველი ჩანაწერების შექმნით.

ხელმძღვანელის მიერ დაქვემდებარებულის მიზნების შეფასების შედეგების დამტკიცება/უარყოფა

„შეფასების“ ეტაპზე შეფასების უფლებების მქონე მენეჯერს, მიზნების შეფასების ფაზაში შეუძლია დაამტკიცოს ან უარყოს შედეგები შესაბამის ღილაკზე დაჭერით. დაწკაპუნების შემდეგ შემფასებელს შეუძლია დატოვოს თავისი კომენტარი, რომლის ნახვის საშუალება თანამშრომელსაც ექნება.
SMART HCM & LMS-ში დამტკიცების სტატუსი და კომენტარი ინახება Approval Response ობიექტში.

მიზნების შეფასების დასრულება

საკუთარი ან გუნდის მიზნების შეფასების პროცედურის დასადასტურებლად და დასასრულებლად, თანამშრომელი ან შემფასებელი მენეჯერი, შეფასების შედეგების შეყვანის შემდეგ, აწკაპუნებს ღილაკზე „შეფასების დასრულება“.

ღილაკი ხელმისაწვდომია “შეფასების” ეტაპზე და როდესაც ყველა მიზანი შეფასებულია.

პერსონალის შეფასების მოდული

შეფასების პროცედურაში დამატებითი შეფასების ფორმების შექმნა

გაუმჯობესდა შეფასების მოთხოვნების შემდეგი ტიპების შექმნის მექანიზმი:”უნარები/კომპეტენციები”, “გამოკითხვა” და “KPI”. Distribute ღილაკზე ხელმეორედ დაწკაპუნებისას, შექმნილი შეფასების მოთხოვნები დუბლირდება, მის ნაცვლად იქმნება ახლები.

ეს გამორიცხავს შეფასების შედეგების დაკარგვის რისკს, განაწილების პროცედურის შეცდომით დაწყების შემთხვევაში. სისტემა ასევე საშუალებას გაძლევთ შექმნათ ახალი მოთხოვნები, როდესაც შეცვლით განაწილების პარამეტრებს ან დაამატებთ ახალ მონაწილეებს პროცედურაში.

ადმინისტრაციული მენეჯერის იდენტიფიცირება პოზიციის მიხედვით და ინფორმაციის ჩვენება შეფასების მოთხოვნებში

“გავრცელების” ღილაკზე დაწკაპუნებისას, სისტემა განსაზღვრავს თანამშრომელს, რომელიც უხელმძღვანელებს შეფასებას ორგანიზაციული სტრუქტურის მიხედვით, კერძოდ:

 • „ადმინისტრაციული“ ტიპისთვის – განყოფილების უფროსის თანამდებობის მქონე თანამშრომელი, რომლის დაქვემდებარებაშიცაა შესაფასებელი თანამშრომელი.
 • „ადმინისტრაციული +1“ ტიპისთვის – თანამშრომელი, რომელიც იკავებს იმ მთავარი დანაყოფის უფროსის თანამდებობას, რომლის დაქვემდებარებაშიცაა შეფასებული თანამშრომელი.

შეფასების მოთხოვნაში ნაჩვენებია ინფორმაცია რესპონდენტისა და მისი პოზიციის შესახებ.
თანამშრომელის პოზიციის ცვლილებისას, სისტემა ავტომატურად ანახლებს რესპონდენტთა სიას შესაბამის შეფასების მოთხოვნებში. ეს ამცირებს ხშირ ცვლილებებზე და პერსონალის გათავისუფლებაზე დასახარჯ დროს.

ასევე რესპონდენტის შეცვლისას ავტომატურად იცვლება მოთხოვნის დასახელება, რომელიც შედგება შეფასებული თანამშრომლისა და რესპონდენტის გვარებისგან. თუ მოთხოვნის ტიპი არის KPI, მაშინ ავტომატურად იცვლება KPI Assessments-ის სახელები, რაც საშუალებას გაძლევთ შეინარჩუნოთ სახელების ლოგიკა სისტემის დაკავშირებულ ობიექტებს შორის და მომხმარებელს გაუმარტივოთ ნავიგაცია.

მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ, რომ სისტემა შექმნის მოთხოვნას შეფასების შესახებ იმ შემთხვევაშიც კი, თუ რესპონდენტის პოზიციაზე თანამშრომელი არ არის და ეს ველი ცარიელია. როგორც კი თანამშრომელი დაინიშნება შესაბამის პოზიციაზე, ველი ავტომატურად შეივსება.

დისტანციური სწავლებისა და პერსონალის განვითარების მოდული

გაუმჯობესებული მასალის ტრანსლაციის ნავიგაცია

კონტენტის ტრანსლაციის ნავიგაციის განთავსებამ თანამედროვე სახე მიიღო, ისევე როგორც მთლიანმა პორტალის დიზაინმა.

ინდივიდუალური განვითარების გეგმები

გრძელდება მუშაობა „ინდივიდუალური განვითარების გეგმების“ ფუნქციონალის განსახორციელებლად. მიმდინარე რელიზში კი განხორციელდა HCM ფუნქციონალის ნაწილი და დაიწყო პორტალის გვერდების კონფიგურაციის სამუშაოები.

ეს ფუნქციონალი შეავსებს “ტრენინგი და განვითარება” სისტემის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მოდულს და მისცემს კომპანიებს შესაძლებლობას სრულად განახორციელონ პერსონალის მომზადებასთან და განვითარებასთან დაკავშირებული პროცესების ავტომატიზაცია.

სერტიფიკატის ჩამოტვირთვა PDF ფორმატში

სისტემა საშუალებას გაძლევთ შეინახოთ სერტიფიკატების ფაილები PDF ფორმატში.

გარე სისტემებთან ინტეგრაციის მოდული

უნივერსალური API

შემუშავებულია უნივერსალური API, რომელიც საშუალებას გაძლევთ გაცვალოთ მონაცემები რეპორტინგის სისტემებთან (SAP, NAV, 1C), რომლებიც დაკავშირებულია:

 • კომპანიის ორგანიზაციულ სტრუქტურასთან (ორგანიზაციები, დეპარტამენტები, პოზიციები, თანამდებობების დონეები, პოზიციების პროფილები);
 • კომპანიის საშტატო ცხრილთან (პოზიციები, თანამდებობებზე დანიშვნები);
 • დასაქმებულის პერსონალურ მონაცემებთან (ფიზიკური პირები, თანამშრომელთა ხელშეკრულებები);
 • სახელფასო საბუთებთან;
 • თანამშრომელთა გაცდენების ბალანსთან (გაცდენების ჯგუფები, გაცდენების კოდები, გაცდენების ბალანსი კონკრეტულ თარიღზე);
 • მიზნების მიღწევის შედეგებზე.

ეს საშუალებას გაძლევთ ინტეგრირდეთ კორპორატიულ სისტემებთან, შექმნათ ერთიანი პლატფორმა თანამშრომლების მონაცემების ჩაწერისა და ადმინისტრირებისთვის, ასევე მათი განახლებისთვის.

თანამშრომლის პერსონალური მონაცემების გადატანა Azure Active Directory-ში

მიმდინარე რელიზში სისტემა ითვალისწინებს Azure Active Directory-ში რეგისტრირებული თანამშრომლების პერსონალური მონაცემების გადაცემას. Azure Active Directory-ში მონაცემების გადასატანად, ადმინისტრატორმა უბრალოდ უნდა დააჭიროს სინქრონიზაციას Azure AD-ში ”თანამშრომლის ბარათში“.

Outlook-თან ინტეგრაციის მოდული

პრიორიტეტულობა Outlook-ში HCM-დან

HMC-ში შეხვედრის ან დავალების შექმნისას, HR მენეჯერს შეუძლია განსაზღვროს მისი პრიორიტეტულობა, რაც საშუალებას მისცემს საბოლოო მომხმარებელს ნახოს ეს ინფორმაცია Outlook-ში.

დანართები Outlook-ში

HR მენეჯერს შეუძლია HCM-ში შექმნილ დავალებას დაამატოს შეტყობინება, შეხვედრა ან ფაილის დანართი, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება მიმღებისთვის Outlook-ში.

მოითხოვეთ დემონსტრაცია SMART HCM & LMS ბმულზე!

Posted in: